Ingevolge de 6e staatshervorming worden met ingang van 1 januari 2015 de activiteiten van het FRGE overgenomen door de 3 gewesten

Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE)

Het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost (FRGE) werd op 10 maart 2006 opgericht. Het is een NV van publiek recht en een dochtermaatschappij van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij.

704471

Het maatschappelijk doel van het FRGE wordt statutair omschreven als “de studie en de verwezenlijking van projecten door tussenbeide te komen in de financiering van structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in particuliere woningen te bevorderen voor de doelgroep van de meest behoeftigen en het verstrekken van goedkope leningen voor structurele maatregelen om reducties van de globale energiekost in woningen bezet door privé-personen en dienstig als hoofdverblijfplaats te bevorderen”.

Het Fonds concretiseert dit doel door het verstrekken van goedkope leningen, bestemd voor structurele energiebesparende maatregelen, aan particulieren. Dit gebeurt via lokale entiteiten die zijn aangeduid door steden en gemeenten in overleg met het OCMW. De sociaal zwaksten vormen voor het Fonds een bijzondere doelgroep van particulieren.

frge

Bent u als particulier geïnteresseerd in een goedkope lening voor de structurele energiebesparende maatregelen in uw woning, klik dan uw gemeente aan op de contact pagina en contacteer de Lokale Entiteit van uw gemeente.

Zoals blijkt uit de voorstelling, verstrekt het FRGE geen leningen rechtstreeks aan particulieren. De onderstaande informatie is dan ook vooral  bestemd voor lokale verantwoordelijken die geïnteresseerd zijn in een samenwerking met het FRGE.

Bent u als particulier geïnteresseerd in een FRGE-lening: kijk dan onder “contact” om te zien of er een lokale entiteit in uw stad of gemeente aanwezig is.

Adres: Rue John Waterloo Wilson 11, 1000 Bruxelles
Telefoon: 02 234 62 00