Taken van de LE

 inleiding

Lokale Entiteiten gebruiken de financiële middelen van het FRGE voor het verstrekken (en beheren) van goedkope leningen, bestemd voor energiebesparende maatregelen. De lening bedraagt maximaal 10.000 EUR en heeft een maximale looptijd van 5 jaar.

  • Indien de lening verstrekt wordt aan een behoeftige, dient de LE op te treden als lokale ESCO, dwz: er wordt voorzien in een volledige trajectbegeleiding (OCMW wordt betrokken, financiële draagkracht van gezin wordt afgetoetst aan kosten / baten van de investering, aannemer wordt gecont(r)acteerd, werken worden geprefinancierd en de terugbetaling gebeurt op basis van wat uitgespaard wordt op de energiefactuur.
  • Indien de lening wordt verstrekt aan een “gewone” particulier, betreft het een lening gelijkaardig aan gewoon consumentenkrediet (hiervoor worden modelcontracten voorzien vanuit FRGE).