Welke zijn de voorwaarden om als LE te kunnen worden erkend?

 voorwaarden

Het beheerscontract dat het FRGE stelt dat een LE moet voldoen aan volgende voorwaarden, alvorens een samenwerkingovereenkomst met het FRGE kan worden afgesloten:

  • Over rechtspersoonlijkheid beschikken
  • Over expertise en kritische capaciteit beschikken op technisch, juridisch, financieel en boekhoudkundig vlak.
  • Werken volgens derde investeerderprincipe en fungeren als lokale Energy Service Compagny indien investering voor de doelgroep gebeurt
  • De sociale begeleiding van de doelgroep kunnen garanderen
  • Erkend zijn als kredietgever
  • Een territorium afdekken van minstens 25.000 inwoners. Bovengemeentelijke samenwerking is mogelijk.
  • Borgstelling vanwege de gemeente ten belope van 95% van de aan het FRGE geleende middelen.