Vlaamse renteloze lening voor renovatie?
De renovatielening voor nieuwe eigenaars in 2021

Lees meer over deze lening en realiseer uw wensen.
Vergelijk aanbieders en vind de goedkoopste lening!

Let op, geld lenen kost ook geld...

Meer weten over de renteloze lening voor renovatie? Deze verpakte renovatielening is ideaal wanneer u kersverse eigenaar bent van een woning of appartement met een slechte energieprestatie (EPC-label). Indien u de energieprestatie van het pand binnen de vijf jaar aanzienlijk verbetert, kan u een beroep doen op de renteloze renovatielening. Deze lening is dan aansluitend bij het hypothecair krediet voor de verwerving van het pand. Op die manier tracht de Vlaamse regering het klimaat te steunen en de bouwsector een duwtje in de rug te geven. Tegelijkertijd baat ook uw portefeuille ervan. Interessant, toch?

Wat zijn de voorwaarden

De renteloze renovatielening is begrensd op €60.000,-. Dit getal is afhankelijk van de inspanning die u wilt doen. U moet geen rente betalen op dit krediet omdat de interesten automatisch een paar keer per jaar door het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) worden terugbetaalt.

Bent u geïnteresseerd in de renovatielening? Dan moet er om te beginnen een hypothecair hoofdkrediet zijn, bedoeld om de woning te kopen. Hier wordt het renteloos renovatiekrediet bij aangesloten. Is dit bij u niet het geval, doordat u bijvoorbeeld een appartement of woning erft of geschonken krijgt? Dan kan u bij de bank terecht voor een gelijkaardig renovatiekrediet, de zogenaamde energielening+.

Daarnaast is het belangrijk dat u een duidelijk engagement aangaat om het pand van een EPC-label E naar een label A, B of desnoods C te verhogen. Dat allemaal binnen de periode van vijf jaar. Hebt u een appartement gekocht, dan geldt een transitie van energieprestatielabel D, E of F naar A of B.

Een derde voorwaarde luidt dat u het renovatiekrediet hoofdzakelijk besteedt aan de renovatie van de woning.

Niet onbelangrijk: Alleen wanneer de notariële akte vanaf 2021 wordt getekend, en het hoofdkrediet dan wordt afgesloten, kan u een aanvraag indienen voor een renteloos renovatiekrediet.

Welke banken doen mee?

Voor de renteloze renovatielening kan u terecht bij alle grote spelers: Argenta, Belfius, BNP-Paribas, CKV, Crelan, KBC, Onesto Kredietmaatschappij, Triodos en VDK bank. Bij deze banken kan u vanaf januari 2021 terecht voor het nieuwe product. Ook andere banken volgen in de loop van het voorjaar dat jaar.

Voordelen van het Vlaams renovatiekrediet

Wat is nu het grote voordeel van de nieuwe renovatielening die de Vlaamse overheid in het leven riep? Dat u geen rente moet betalen op het krediet, is een duidelijk pluspunt. Dit stelt kopers in staat om meteen de nodige renovaties door te voeren. Vergeet niet dat er wél een resultaatverplichting gekoppeld is aan de renovatielening. Na vijf jaar moet u aantonen dat uw woning een beter energieprestatielabel heeft behaald. Op deze manier verhoogt u bovendien de waarde van uw woning bij een eventuele latere verkoop. Op lange termijn daalt ook uw energiefactuur, en dat heeft op zijn beurt een gunstig effect op uw spaarrekening.

Wie gebruikt maakt van de renteloze renovatielening, kan bovendien ook een voordeel doen aan de zogenaamde labelpremie van €2.500,- tot 5.000,-. Deze premie ontvangt u wanneer de woning binnen de vijf jaar grondig energetisch gerenoveerd werd. Hiervoor moet u het behaalde energieprestatielabel aantonen.

Uiteraard tracht de overheid met de renteloze renovatielening ook de klimaatverandering tegen te gaan en de bouwsector te steunen.

Hoeveel kunt u lenen?

Het bedrag van het renovatiekrediet is afhankelijk van de inspanning die u wilt leveren. Engageert u zich ervoor om een woning naar een EPC-label A te brengen, binnen de vijf jaar, dan kan u tot €60.000 renteloos lenen. Voor een label B bedraagt de lening €45.000, voor C is dat €30.000.

Bent u de eigenaar van een appartement dat u binnen de periode van vijf jaar naar een label A wil brengen? Dan kan u tot €45.000 lenen. Voor label B is dat 30.000.

Renteloze renovatielening aanvragen

Hoe doet u nu een beroep op deze renteloze renovatielening? Allereerst is het belangrijk dat u in aanmerking komt voor het renovatiekrediet. Kijk daarom even na of u voldoet aan de voorwaarden. Zo ja, dan kan u de renovatielening afsluiten bij uw bank, samen met het afsluiten van het hoofdkrediet voor de verwerving van de woonst.

Let wel op: indien u na vijf jaar niet tegemoetkomt aan de vooropgestelde resultaten, zal u het onterecht ontvangen rentevoordeel moeten compenseren. U betaalt dan naargelang de wettelijke rentevoet die geldt in het jaar waarin het krediet werd afgesloten.

Beoogd energieprestatielabel in 5 jaar bereiken

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), de overheidsinstelling die de rentes terugbetaalt, controleert na vijf jaar of er een nieuw energieprestatiecertificaat bereikt is. Het is dus belangrijk dat u op eigen kosten de nodige stappen onderneemt voordat de einddatum van het krediet in zicht komt. Alleen zo bekomt u een nieuw en actueel energielabel. Een EPC-bouw (EPB-aangifte) volstaat overigens ook als bewijsstuk voor het behalen van het vooropgestelde energielabel.

Wat indien dit niet lukt?

Stel dat u het vooropgestelde energieprestatielabel toch niet behaalt binnen die vijf jaar. Wat dan? In dit geval zet het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap de nodige stappen om u hier alsnog toe te motiveren. U krijgt dan een redelijke termijn opgelegd waarbinnen u het label kan behalen. Hebt u na deze periode nog steeds niet het afgesproken EPC-label bemachtigd? Dan krijgt u de kans uzelf te verdedigen tegenover het VEKA. Wanneer het agentschap het nodig acht, zal de betaling van de rentesubsidie worden stopgezet. Daarenboven moet u de rentesubsidies van de voorafgaande jaren terugbetalen én krijgt u een boete voor het niet-bereiken van het vereiste energielabel.

Verschillen met de renteloze energielening

De renteloze energielening wordt toegekend door de Energiehuizen, in tegenstelling tot de renovatielening die u afsluit bij de bank. Het energiekrediet dat u ontvangt is daarbij kleiner. U kan maximaal €15.000 lenen. Ook de looptijd verschilt van de renteloze renovatielening, er is namelijk een maximum looptijd van tien jaar. Daarnaast is er geen resultaatverplichting verbonden aan de energielening. U kan een oude stookketel vervangen, of uw woning beter isoleren. Op het einde van de rit bent u niet verplicht een verbeterd EPC-label aan te tonen. Toch is er eveneens een belangrijke gemeenschappelijke factor tussen de leningen: de interest bedraag 0%.