Bespaar door te vergelijken - Begin met besparen

Renovatielening

Alles wat u wilt weten over deze lening

renovatielening
Vroeg of laat is ieder huis toe aan een renovatie of verbouwing. Vaak brengt dit hoge kosten met zich mee, en werken die lang aanslepen. Om de financiële druk te verlichten, kan u een renovatielening aanvragen bij een bank. Zo kunt u uw huis opknappen zonder uw spaargeld te moeten plunderen. U betaalt het geld op uw eigen tempo terug, zoals overeengekomen werd met de kredietverstrekker. Op de juiste manier lenen is van groot belang. Uw persoonlijke situatie is hierin bepalend. Misschien hebt u nog een hypothecaire lening lopen, of u twijfelt over een groene lening. Hoe zit dat met de voorwaarden om te lenen, en is het fiscaal aftrekbaar? Hier staat het voor u op een rij.

Hoe werkt een renovatielening?

Een renovatielening of verbouwingslening wordt, net zoals bij hypothecair lenen, bepaalt op basis van uw maandelijkse netto inkomen. Er zijn enkele voorwaarden. Bij de meeste banken geldt er een minimum- en maximumbedrag. Dit wordt bepaald op basis van een expertiseverslag bepaald. Hierin staat gedetailleerd welke verbouwingen er precies moeten gebeuren. Om dit verslag op te stellen, wordt er een professional gestuurd. Een bouwplan van de aannemer volstaat ook. Maak zelf ook een schatting van de kosten. Een renovatielening is doorgaans gemakkelijker te krijgen dan een hypothecaire lening. Het is flexibel en het kan administratief snel afgehandeld worden.

Hypothecaire lening

U hebt een woning gekocht en wil hier en daar wat aanpassingen doen. Een hypothecaire lening kan u hier ook bij helpen. De rente op hypothecair krediet is lager. Maak vooraleer u een verbouwingslening afsluit een simulatie van de kosten. Vergelijk bij verschillende banken de rentevoet met die van uw hypothecaire lening. [uitleg begrip: Externe link naar Belgium.be]

Het is mogelijk om de renovatiekosten mee te nemen in uw hypothecair krediet, mits enkele voorwaarden. U moet al een deel van de hypotheek hebben afgelost en over nog voldoende terugbetaalcapaciteit beschikken. Dit systeem van wederopname wordt vooral gebruik wanneer de renovatie om grote bedragen gaat. Let op: een wederopname brengt opnieuw dossierkosten met zich mee.

Beschikt u niet meer over voldoende kapitaal binnen uw lopende hypotheek? Dan kunt u voor hoge bedragen, €50.000,- of meer, een nieuwe hypotheek afsluiten. Let op: u betaalt opnieuw de akte- en notariskosten. De rente ligt wel een stuk lager dan bij de renovatielening. Het is aan u om de afweging te maken op basis van uw persoonlijke situatie.

Lees hier meer over de fiscale voordelen van een hypothecaire lening [externe link Belgium.be]

Persoonlijke lening

Bedragen de renovatiewerken minder dan €25.000,-? Dan komt u niet in aanmerking voor een hypothecaire lening. In dat geval kunt u een persoonlijke lening aanvragen. U ontvangt het bedrag dat u wilt lenen in één keer op uw rekening. Vervolgens bepaalt u, in overeenkomst met de kredietverstrekker, in welke looptijd u het bedrag terugbetaalt. Bovendien is er een fiscaal voordeel verbonden aan de persoonlijke lening. Bovendien is er een fiscaal voordeel verbonden aan de persoonlijke lening, indien u aantoont dat het geld gebruikt wordt voor het onderhouden of verbeteren van uw woning (dat ook uw hoofdverblijf is).

Lening voor kleine renovatiewerken

U hebt geld nodig, dus u wilt lenen. Dit is logisch. Toch is het niet onbelangrijk om te kijken wat lenen u zal kosten. Zijn het kleine renovatiewerken die geen hoog bedrag vereisen? Dan is een renovatielening of hypothecaire lening wellicht geen goed idee. Bovendien werken deze met een minimumbedrag. Een persoonlijke lening aanvragen is aangeraden voor kleine verbouwingswerken. U kunt lenen aan een vaste rente en een vaste looptijd. Daarnaast kunt u, in tegenstelling tot een doorlopend krediet, de afgeloste bedragen niet opnieuw opnemen.

Lening voor grote renovatiewerken

Indien het kostenplaatje van uw renovatiewerken meer dan €50.00,- zal bedragen, is een hypothecair krediet de gepaste oplossing. Op deze manier kan u aan een lage rentevoet lenen voor een langere looptijd. Uw onroerend goed dient dan als onderpand. Dit krediet is eventueel fiscaal aftrekbaar. Het gaat dan over de betaalde interesten en het afgeloste kapitaal.

Groene Energie- en Veiligheidslening

Oude huizen zijn vaak slecht geïsoleerd. Het is vaak voordeliger om te renoveren dan het geld uit te geven aan dure energiefacturen. Duurzaam wonen is nu eenmaal de toekomst. Financiële instellingen weten dit, en ze komen eraan tegemoet door groene leningen aan te bieden. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Indien uw renovatiewerken bedoeld zijn om uw huis energievriendelijker te maken, komt u in aanmerking voor een groene lening. Denk aan het plaatsen van een zonneboiler, thermostatische kranen, isolatie, ventilatie, zuinige warmwatersystemen, zonnepanelen,…

De overige voorwaarden verschillen per kredietverstrekker. Het is essentieel om goed te vergelijken en via een simulatie te kijken welke het beste bij uw situatie past. De groene energie- en veiligheidslening zorgt er ook voor dat u verzekert bent tegen inbraak en brand. Zo valt het plaatsen van rookmelders, noodladders en andere alarmsystemen ook onder dit krediet.

Meer lezen over goedkope leningen voor energiebesparende investeringen? [Externe link: Vlaanderen.be]

Voor welke renovatiewerken is een renovatielening interessant?

De renovatielening dient om verbouwingen en renovaties aan uw woning te financieren. Er zijn een aantal voordelen aan verbonden. In tegenstelling tot een hypothecaire lening zijn er geen dossier- en aktekosten. Een renovatielening is dus erg gemakkelijk te krijgen. Doorgaans volstaat een offerte of factuur. U moet meestal ook geen waarborg of onderpand geven om te lenen. Onder sommige voorwaarden zijn de intresten fiscaal aftrekbaar. Het grootste nadeel is dat de rentevoet over algemeen hoger ligt.

Renovatielening aanvragen? Dit zijn de voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de verbouwingslening. U moet uiteraard aantonen dat de te verbouwen woning uw eigendom is, dat het geld dat u wilt lenen daadwerkelijk bestemd is voor renovatie, en dat de werken uitgevoerd worden door beroepsmensen. Facturen kunnen in dit geval dienen als bewijzen. Bent u een handige harry die liever zelf de handen uit mouwen steekt? Doe-het-zelvers kunnen soms ook lenen, maar is afhankelijk van de bank.

Is een renovatielening fiscaal aftrekbaar?

De fiscale voordelen van lenen zijn de afgelopen jaren teruggeschroefd. Vroeger kon u een volledige renovatielening fiscaal inbrengen. Dat kan vandaag niet meer. Dat betekent niet dat het niet meer interessant is, integendeel. Om te kijken of u een fiscaal voordeel heeft, moet u uw woonbonus bekijken. Sinds 2016 is dit geïntegreerd, u kunt dus maar één keer van een belastingvoordeel genieten. Zit de schijf van uw woningaftrek al volledig vol? Dan is het niet langer fiscaal aftrekbaar. Het heeft dan ook geen zin om via een extra hypotheek te lenen. Indien de schijf van uw woningaftrek nog niet vol zit, kunt u de rente van de renovatielening ingeven.

Een representatief voorbeeld

Hoeveel moet u nu betalen om te lenen? Dat is uiteindelijk de belangrijkste vraag. Om dit te weten, is een simulatie interessant. De meeste banken stellen een online simulatie tool beschikbaar. Hiermee kunt u uw persoonlijke situatie berekenen en vergelijken.

Stel dat uw renovatiewerken €20.000,- bedragen. In dat geval kunt u overeenkomen om over een looptijd van 84 maanden het totaalbedrag van €22.532,52 terug te betalen. Dat betekent €268,28 per maand, voor 7 jaar lang. De jaarlijks kostenpercentage (JKP) bedraagt 3,50%. De vaste jaarlijkse debetrente 3,44%.

Simulatie van een renovatielening

Een simulatie is belangrijk om zo verschillende banken en hun gamma met elkaar te vergelijken. Maar hoe gaat dit in zijn werk?
Maak een analyse van uw terugbetalingscapaciteit. Hiervoor vermindert u uw maandelijkse inkomsten (loon, alimenatie, zelfstandige activiteiten,…) met uw maandelijkse uitgaven (huur, voeding, verzekeringen,…). Zo weet u hoeveel u precies kunt lenen.
In deze stap gaat u uw kredietaanvraag doen. U zult uw persoonlijke gegevens manueel moeten ingeven, of met je identiteitskaart via een kaartlezer.
U moet bewijzen dat u kapitaalkrachtig genoeg bent om te lenen. Dit doet u door een kopie van uw laatste drie loonbrieven te bezorgen. Net zoals een kopie van een rekeninguittreksel met uw laatste loon, een kopie van een recente factuur om uw adres te bevestigen, en een kopie van een document dat uw kredietaanvraag bevestigd (zoals een bestelformulier, bestek of factuur).

Hoe kiest u de goedkoopste renovatielening?

Een woning renoveren is kostelijk. Banken weten dit maar al te goed. Probeer daarom een goede analyse te maken van het kostenplaatje dat u te wachten staat. Wat u gaat verbouwen, speelt namelijk mee. Kijk of u in aanmerking komt voor een groene lening zoals de groene energie- en veiligheidslening. Ga vervolgens de verschillende financiële instellingen en hun aanbiedingen met elkaar vergelijken. Geld lenen kost ook geld. Het is interessant om hun simulatie tools te gebruiken.

Wees Slim

Bespaar geld en vergelijk leningen!